Danh sách tiểu hành tinh/11801–11900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
11801 Frigeri 1981 EL5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,6 km MPC · JPL
11802 Ivanovski 1981 EP12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
11803 Turrini 1981 ES12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
11804 Zambon 1981 EE13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
11805 Novaković 1981 EL13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
11806 Thangjam 1981 EF14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
11807 Wannberg 1981 EH17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
11808 Platz 1981 EM17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
11809 Shinnaka 1981 EG18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
11810 Preusker 1981 EV18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
11811 Martinrubin 1981 EH19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
11812 Dongqiao 1981 EL20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
11813 Ingorichter 1981 EQ23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,8 km MPC · JPL
11814 Schwamb 1981 EW26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,9 km MPC · JPL
11815 Viikinkoski 1981 EG31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
11816 Vasile 1981 EX32 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
11817 Oguri 1981 EQ34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
11818 Ulamec 1981 EK35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,2 km MPC · JPL
11819 Millarca 1981 ER35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
11820 Mikiyasato 1981 EP38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,4 km MPC · JPL
11821 Coleman 1981 EG44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
11822 1981 TK 06/10/1981 Kleť Z. Vávrová 4,6 km MPC · JPL
11823 Christen 1981 VF 02/11/1981 Anderson Mesa B. A. Skiff 4,1 km MPC · JPL
11824 Alpaidze 1982 SO5 16/09/1982 Nauchnij L. I. Chernykh 4,6 km MPC · JPL
11825 1982 UW1 16/10/1982 Kleť A. Mrkos 18 km MPC · JPL
11826 Yurijgromov 1982 UR10 25/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 7,6 km MPC · JPL
11827 Wasyuzan 1982 VD5 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,4 km MPC · JPL
11828 Vargha 1984 DZ 26/02/1984 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
11829 Tuvikene 1984 EU1 04/03/1984 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
11830 Jessenius 1984 JE 02/05/1984 Kleť A. Mrkos 3,5 km MPC · JPL
11831 1984 SF3 28/09/1984 Anderson Mesa B. A. Skiff 11 km MPC · JPL
11832 Pustylnik 1984 SC6 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
11833 Dixon 1985 RW 13/09/1985 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
11834 1985 RQ3 07/09/1985 La Silla H. Debehogne 6,8 km MPC · JPL
11835 1985 RA4 10/09/1985 La Silla H. Debehogne 7,2 km MPC · JPL
11836 Eileen 1986 CB 05/02/1986 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 5,4 km MPC · JPL
11837 1986 GD 02/04/1986 Brorfelde P. Jensen 4,8 km MPC · JPL
11838 1986 PJ1 01/08/1986 Palomar E. F. Helin 3,2 km MPC · JPL
11839 1986 QX1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
11840 1986 QR2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 8,7 km MPC · JPL
11841 1986 VW 03/11/1986 Kleť A. Mrkos 3,3 km MPC · JPL
11842 Kap'bos 1987 BR1 22/01/1987 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
11843 1987 DM6 23/02/1987 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
11844 Ostwald 1987 QW2 22/08/1987 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
11845 1987 RZ 12/09/1987 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
11846 Verminnen 1987 SE3 21/09/1987 Smolyan E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
11847 Winckelmann 1988 BY2 20/01/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 9,9 km MPC · JPL
11848 Paullouka 1988 CW2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
11849 Fauvel 1988 CF7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
11850 1988 EY1 13/03/1988 Brorfelde P. Jensen 5,1 km MPC · JPL
11851 1988 PD1 14/08/1988 Palomar Palomar Obs. 4,0 km MPC · JPL
11852 Shoumen 1988 RD 10/09/1988 Smolyan V. G. Shkodrov, V. G. Ivanova 6,7 km MPC · JPL
11853 Runge 1988 RV1 07/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,1 km MPC · JPL
11854 Ludwigrichter 1988 RM3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
11855 Preller 1988 RS3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
11856 Nicolabonev 1988 RM8 11/09/1988 Smolyan V. G. Ivanova, V. G. Shkodrov 4,6 km MPC · JPL
11857 1988 RK9 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 15 km MPC · JPL
11858 1988 RC11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 10 km MPC · JPL
11859 1988 SN1 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
11860 Uedasatoshi 1988 UP 16/10/1988 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
11861 Teruhime 1988 VY2 10/11/1988 Chiyoda T. Kojima 12 km MPC · JPL
11862 1988 XB2 07/12/1988 Gekko Y. Oshima 3,6 km MPC · JPL
11863 1989 EX 08/03/1989 Okutama T. Hioki, N. Kawasato 6,2 km MPC · JPL
11864 1989 NH1 10/07/1989 Palomar K. W. Zeigler 4,0 km MPC · JPL
11865 1989 SC 23/09/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 2,6 km MPC · JPL
11866 1989 SL12 30/09/1989 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
11867 1989 TW 04/10/1989 Toyota K. Suzuki, T. Furuta 3,1 km MPC · JPL
11868 Kleinrichert 1989 TY 02/10/1989 McGraw-Hill R. P. Binzel 6,1 km MPC · JPL
11869 1989 TS2 03/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 27 km MPC · JPL
11870 Sverige 1989 TC3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
11871 Norge 1989 TP7 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
11872 1989 WR 20/11/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
11873 Kokuseibi 1989 WS2 30/11/1989 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 5,4 km MPC · JPL
11874 Gringauz 1989 XD1 02/12/1989 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
11875 Rhône 1989 YG5 28/12/1989 Haute-Provence E. W. Elst 22 km MPC · JPL
11876 Doncarpenter 1990 EM1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
11877 1990 EL8 05/03/1990 La Silla H. Debehogne 5,0 km MPC · JPL
11878 Hanamiyama 1990 HJ 18/04/1990 Geisei T. Seki 3,5 km MPC · JPL
11879 1990 QR1 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 8,2 km MPC · JPL
11880 1990 QQ4 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 8,6 km MPC · JPL
11881 Mirstation 1990 QO6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
11882 1990 RA3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
11883 1990 RD5 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 9,0 km MPC · JPL
11884 1990 RD6 08/09/1990 La Silla H. Debehogne 7,1 km MPC · JPL
11885 Summanus 1990 SS 25/09/1990 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
11886 Kraske 1990 TT10 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,7 km MPC · JPL
11887 Echemmon 1990 TV12 14/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 31 km MPC · JPL
11888 1990 UD3 19/10/1990 Dynic A. Sugie 7,9 km MPC · JPL
11889 1991 AH2 07/01/1991 Siding Spring R. H. McNaught 10 km MPC · JPL
11890 1991 FF 18/03/1991 Siding Spring R. H. McNaught 8,7 km MPC · JPL
11891 1991 FJ2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
11892 1991 FT2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 2,8 km MPC · JPL
11893 1991 FZ2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
11894 1991 GW 03/04/1991 Uenohara N. Kawasato 7,3 km MPC · JPL
11895 Dehant 1991 GU3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
11896 Camelbeeck 1991 GP6 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
11897 Lemaire 1991 GC7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
11898 Dedeyn 1991 GM9 10/04/1991 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
11899 Weill 1991 GJ10 09/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 13 km MPC · JPL
11900 Spinoy 1991 LV2 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL