Bước tới nội dung

Chủ đề:Viễn thông

Tủ sách mở Wikibooks

< Truyền thông

Viễn thông

Các sách trong chủ đề này bàn về viễn thông: sự truyền thông tin qua một khoảng cách địa lý đáng kể.

Vào thời xưa, viễn thông bao gồm việc dùng các tín hiệu hình ảnh, chẳng hạn như đèn hiệu, tín hiệu khói, điện báo semaphore, tín hiệu cờ, quang báo, hoặc tin nhắn âm thanh như tiếng trống, tiếng tù và, tiếng còi.

Thời hiện đại, viễn thông bao gồm thêm việc sử dụng các thiết bị điện như máy điện báo, điện thoại, máy telex, cũng như dùng thông tin liên lạc vi ba, vô tuyến, sợi quang và kết hợp với vệ tinh thông tin và Internet.