Chủ đề:Vô tuyến viễn thông

Tủ sách mở Wikibooks

< Viễn thông

Vô tuyến viễn thông
Các sách trong chủ đề này bàn về vô tuyến viễn thông: việc vận chuyển thông tin qua một khoảng cách địa lý từ thiết bị điện này đến thiết bị điện khác mà giữa chúng không có dây dẫn.