Chủ đề:Tiện ích

Tủ sách mở Wikibooks

< Phần mềm

Tiện ích
Các sách trong chủ đề này bàn về các tiện ích: những phần mềm giúp quản lý và thiết lập phần cứng, hệ điều hành hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó.