Chủ đề:Tài chính

Tủ sách mở Wikibooks

< Kinh doanh

Tài chính
Các sách trong chủ đề này bàn về tài chính: khoa học quản lý tiền của. Các lĩnh vực tài chính nói về các khái niệm như thời gian, tiền bạc, các rủi ro và giải thích chúng có quan hệ thế nào với nhau. Tài chính cũng giải thích việc tiền được đề dành và sử dụng như thế nào.