Chủ đề:Phần mềm kinh doanh

Tủ sách mở Wikibooks

< Phần mềm

Phần mềm kinh doanh
Các sách trong chủ đề này bàn về phần mềm kinh doanh: các phần mềm giúp quản lý và tăng năng suất công việc. Về các phần mềm văn phòng, xem Chủ đề:Phần mềm văn phòng.