Chủ đề:Phân loại học

Tủ sách mở Wikibooks

< Khoa học đời sống

Phân loại học
Các sách trong chủ đề này thuộc lĩnh vực phân loại học (sinh học): khoa tìm kiếm, mô tả và phân loại các loài vật, và do vậy dẫn đến việc công nhận các nhóm phân loại mới mà có thể được đặt tên sau đó.