Bước tới nội dung

Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình C

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình C

Các sách trong chủ đề này bàn đến ngôn ngữ lập trình C: được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ dó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính.

C++ là ngôn ngữ được phát triển trên C.