Chủ đề:Lý thuyết học tập

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[làm tươi]

< Giáo dục

Lý thuyết học tập
Các sách trong chủ đề này bàn về lý thuyết học, cố gắng trình bày việc con người học như thế nào, qua đó giúp ta hiểu được quá trình học.