Chủ đề:Lý thuyết học tập

Tủ sách mở Wikibooks

< Giáo dục

Lý thuyết học tập
Các sách trong chủ đề này bàn về lý thuyết học, cố gắng trình bày việc con người học như thế nào, qua đó giúp ta hiểu được quá trình học.