Chủ đề:Hệ điều hành

Tủ sách mở Wikibooks

< Khoa học máy tính
< Phần mềm

Hệ điều hành

Các sách trong chủ đề này bàn đến các hệ điều hành: một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính.

Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng.