Bước tới nội dung

Chủ đề:Điện từ học

Tủ sách mở Wikibooks

< Vật lý học

Điện từ học
Các sách trong chủ đề này bàn về điện từ học: ngành vật lý về trường điện từ, một vùng (trường) gây ra lực tác dụng lên các hạt mang điện tích và ngược lại bị ảnh hưởng bởi sự có mặt và chuyển động của những hạt này.