Chủ đề:Âm học

Tủ sách mở Wikibooks

< Vật lý học

Âm học
Các sách trong chủ đề này bàn về âm học: một nhánh của vật lý học, nghiên cứu về sự lan truyền của sóng âm thanh trong các loại môi trường và sự tác động qua lại của nó với vật chất.