Cẩm nang phòng chống COVID-19/Nạn tin giả

Tủ sách mở Wikibooks
Hãy nói không với tin giả!
Tin giả là các loại tin tức bị sai hoặc bị bóp méo sự thật, trái với khoa học bằng nhiều hình thức, cho dù vô ý hay cố tình. Các tin giả thường xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội với tốc độ lan truyền chóng mặt. Trong giai đoạn mà dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thay vì được dẫn lối bởi khoa học và sự thật, nhiều người lại tìm đến với những tin giả và những điều phản khoa học. Muốn không lầm đường tìm đến tin giả, bạn hãy học cách phân biệt giữa tin thật và tin giả.