Bước tới nội dung

Công thức điện tử/Mạch điện RLC nối tiếp

Tủ sách mở Wikibooks


Mạch điện Công thức
Mạch điện RLC nối tiếp


1. R≠0 và mạch điện hoạt động ở trạng thái cân bằng


Nghiệm phương trình
Một nghiệm thực . .
Hai nghiệm thực . .
Hai nghiệm phức . .
2. R≠0 và mạch điện hoạt động ở trạng thái đồng bộ


3. R=0 và mạch điện hoạt động ở trạng thái cân bằng
4. R=0 và mạch điện hoạt động ở trạng thái đồng bộ