Bước tới nội dung

Công thức điện tử/Bộ khuếch đại điện

Tủ sách mở Wikibooks


Bộ khuếch đại điện . Bộ phận điện tử có khả năng khuếch đại điện


Lối mắc[sửa]

Bộ phận điện tử Khuếch đại điện âm Khuếch đại điện dương
Trăng si tơ

.
Op amp 741
Inverting amplifier

.

Non-inverting amplifier

.
Biến điện


..