Bước tới nội dung

Công thức điện tử/Bộ giảm điện

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ giảm điện . Bộ phận điện tử có khả năng giảm điện

Lối mắc[sửa]

Bộ giảm điện Lối mắc Tính chất
Mạch điện RL nối tiếp


Mạch điện RC nối tiếp