Bước tới nội dung

Công thức điện tử/Bộ biến đổi chiều điện

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ biến đổi chiều điện . Bộ phận điện tử có khả năng biến đổi sóng điện . Thí dụ như biến đổi điện AC hai chiều thành điện AC một chiều

Loi mac[sửa]

Bộ phận điện tử Tính chất
Với Biến điện chia ở trung tâm
Với Biến điện không có chia ở trung tâm