Bước tới nội dung

Công thức điện tử/Bộ ổn điện

Tủ sách mở Wikibooks


Bộ ổn điện . Bộ phận điện tử cho điện thế ổn không đổi ở tần số thời gian

Lối mắc[sửa]

Bộ phận điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc tần số thấp

Bộ lọc tần số thấp


Bộ lọc tần số caoBộ lọc tần số cao


Bộ lọc băng tần
Bộ lọc băng tần
Bộ lọc băng tần chọn lựa
LC-R

Bộ lọc băng tần chọn lựa
R-LC

Bộ lọc băng tần chọn lược
LC-R

Bộ lọc băng tần chọn lược
R-LC