Các nhà bác học/Hy Lạp cổ đại/Triết học

Tủ sách mở Wikibooks

Triết học tiền Socrates: Triết học tiền Socrates gồm 7 nhà triết học chính cho gia các giả thiết khác nhau về làm thế nào thế giới được tạo ra. Đi ngược lại với Thần thoại của người Hy Lạp cổ thời bây giờ.

Socrates( ~490 - 15/2/399 ): Ông là người đã làm thay đổi nhiều điều trong triết học Hy Lạp. Cuộc đời của ông được viết trong cuốn Tự biện của Aristotle. Ông bị tử hình uống thuốc độc vào ngày 15/2/399. Ông sau này trở thành thầy của thầy của thầy của Alexander Đại đế.

Plato và Aristotle: Plato là học trò của Socrates. Aristotle là học trò của Plato, ông đã viết cuốn sách Tự biện nói về cuộc đời Socrates, tức thầy của thầy của mình. Ông còn là thầy của Alexander III ( hoặc Alexander Đại đế ).