Bản mẫu:Trạng thái/doc

Tủ sách mở Wikibooks

Bản mẫu này hiển thị trạng thái phát triển của văn bản cùng với ngày tháng và tên thành viên hiệu chỉnh cuối cùng.

Sử dụng[sửa]

  • Tham số {{{1}}} là 0% (00%.svg), 25% (25%.svg), 50% (50%.svg), 75% (75%.svg), hoặc 100% (100 percent.svg)
  • Tham số tùy chọn {{{2}}}: hiển thị ngày hiệu chỉnh cuối.

Ví dụ[sửa]

{{trạng thái|25%|1 Tháng Một, 2000}} sẽ cho ra 25% hoàn tất bởi 1 Tháng Một, 2000 (1 Tháng Một, 2000)

{{trạng thái|50%}} sẽ cho ra 50% hoàn tất

Xem thêm[sửa]