Bản mẫu:TC/Bảng sách

Tủ sách mở Wikibooks
Sách mới hoàn thành
Đang cập nhật
Sách đang viết
Đang cập nhật
Sách cần giúp
Đang cập nhật
Phiên bản ngôn ngữ trên 10.000 trang
Tiếng Anh  • Tiếng Hungary  • Tiếng Đức  • Tiếng Pháp  • Tiếng Ý  • Tiếng Bồ Đào Nha  • Tiếng Nhật
Phiên bản ngôn ngữ trên 2.000 trang
Tiếng Tây Ban Nha  • Tiếng Hà Lan  • Tiếng Ba Lan  • Tiếng Indonesia  • Tiếng Hebrew  • Tiếng Phần Lan  • Tiếng Trung  • Tiếng Albania  • Tiếng Azerbaija  • Tiếng Ba Tư  • Tiếng Nga  • Tiếng Việt  • Tiếng Catalunya
Phiên bản ngôn ngữ trên 1.000 trang
Tiếng Basque  • Tiếng Đan Mạch  • Tiếng Hàn  • Tiếng Bashkir  • Tiếng Thái  • Tiếng Thụy Điển  • Tiếng Galicia  • Tiếng Serbia  • Tiếng Séc  • Tiếng Hindi