Bản mẫu:Sách tốt/Tự làm một tạp chí

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Zines-fromlondonsymp07.jpg
“Zine” là một tư liệu xuất bản độc lập. Nói cách khác, zine là một quyển tạp chí mà bạn tự làm!