Bản mẫu:Chờ chút

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
This message box is using an invalid "type=serious" parameter and needs fixing.
[sửa] [xem lịch sử] [cập nhật] Hồ sơ bản mẫu

Khi tham gia đóng góp tôi lựa chọn nguồn và tổng hợp nguồn từ những trang uy tín ví dụ trong bài viết này tôi tham khảo bài viết của 1 đơn vị thiết kế logo và ở website Wikipedia.