Điện tử/Linh kiện điện tử/R,L,C

Tủ sách mở Wikibooks

Tính chất của ba linh kiện điện tử R, L, C[sửa]

Linh Kiện Điện Tử Biểu Tượng Tính Chất Điện Tính Chất Vật Liệu Tính Chất Điện
Điện Trở Resistor.gif R G = ρ
Cuộn Từ Coil.gif L L = μ
Tụ Điện Capacitor symbol.png C C = ε

Điện Thế của ba linh kiện điện tử R, L, C[sửa]

Linh Kiện Điện Thế, V(t) V(θ) V(jω) V(s)
R
L /_90ο
C /_-90ο

Dòng Điện của ba linh kiện điện tử R, L, C[sửa]

Linh Kiện Dòng Điện, I(t) I(jω) I(s) I(θ)
R
L /_-90ο
C /_-90ο


Góc Độ khác biệt giửa Điện thế và Dòng Điện[sửa]

Mạch Điện RL Nối Tiếp RC Nối Tiếp
Góc Độ khác biệt Tan θ = ω = ω T Tan θ = ω


Góc Độ khác biệt Giửa Điện Thế và Dòng Điện có tương quan với giá trị của R , L , C . Khi thay đổi giá trị của R , L , C giá trị của θ , ω , f , t củng thay đổi

Mạch Điện RL Nối Tiếp RC Nối Tiếp
Tần Số Góc ω = ω =
Tần Số Thời Gian f = f =
Thời Gian t = t =