Điện tử/Linh kiện điện tử/Mạch điện tổng hợp khuếch đại 741

Tủ sách mở Wikibooks

Op Amp[sửa]

Op Amp là một mạch điện điện tử của nhiều Linh Kiện Điện Tử đả được mắc sẳn trong một con chíp tám chân có khả năng dùng để khuếch đại hiệu hai điện thế nhập

Op Amp Chíp Biểu Tượng Cấu Trúc Chân
Operational Amplifier IC Chip Opamppinouts.png Generic 741 pinout top.png 1 Chỉnh Không
2 Chân Nhập Trừ
3 Chân Nhập Cộng
4 Chân Điện Nguồn -V
5 Không Dùng
6 Chân Xuất
7 Chân Điện Nguồn +V
8 Không Dùng

Chức Năng[sửa]

Op Amp là một công cụ có nhiều chức năng

Khuếch đại hiệu hai điện thế nhập

Khuếch Đại Điện Âm or Dương

So sánh hai điện thế nhập

. Khi V+ > V- .
. Khi V+ < V- .
. Khi V+ = V- .

Tổng Kết[sửa]

IC Functions
IC741 Op Amp Schematics voltampopamp.jpg
Chân mắc với link kiện điện tử Generic 741 pinout top.png
1 Chỉnh Không
2 Chân Nhập Trừ
3 Chân Nhập Cộng
4 Chân Điện Nguồn -V
5 Không Dùng
6 Chân Xuất
7 Chân Điện Nguồn +V
8 Không Dùng
Biểu Tượng Opamppinouts.png
Khuếch Đại khác biệt giửa hai Điện Thế
Khuếch Đại Điện Âm
Khuếch Đại Điện Dương
So Sánh hai Điện Thế