Điện tử/Linh kiện điện tử/Công tắc

Tủ sách mở Wikibooks

Công Tắc[sửa]

Công Tắc là một công cụ điện tử có tác dụng dùng để đóng hoặc mở một mạch điện . Công tắc có biểu tượng mạch điện

SPST-symbol.png

Chức Năng[sửa]

Khi công tắc mở dòng điện bằng không . Không có dòng điện trong mạch điện . Khi công tắc đóng dòng điện khác không . Có dòng điện trong mạch điện

I ≠ 0 . Công Tắc Đóng
I = 0 . Công Tắc Mở

Thể Loại[sửa]

Loại Công Tắc Biểu Tượng Chức Năng
Một Cột Một Nối Kêt SPST-symbol.png Công Tắc Đóng Mở một mạch điện
Một Cột Hai Nối Kêt SPDT-symbol.png Công Tắc Đóng Mở hai mạch điện
Hai Cột Một Nối Kêt DPST-symbol.png Công Tắc Đóng Mở hai mạch điện
Hai Cột Hai Nối Kêt DPDT-symbol.png Công Tắc Đóng Mở hai mạch điện