Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/Đi-ốt ổn định dòng điện

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Điốt ổn định dòng điện (current-regulating diodes) là một loại điốt có tác dụng duy trì dòng điện không đổi . hoạt động ngược với Điốt Zener.

Cách Hoạt Động[sửa]

Loại Đai Ốt này cho Dòng điện trong Đai Ốt tăng đến một mức nhất định và ổn định dòng điện ở tại một cường độ mong muốn

Ứng Dụng[sửa]

Khi Dùng JFET với cổng mắc với nguồn điện JFET sẻ hoạt động như một Đi Ốt ổn định dòng điện với 2 chân