Điện tử/Bộ tạo sóng/Sóng hình sin với biên độ giảm dần

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Tạo Sóng Sin với Biên Độ Giảm Dần[sửa]

Mạch LC nối tiếp

Phân Tích[sửa]

  • Khi
Mạch điện RLC có điện giảm dần theo lủy thừa của e
  • Khi
Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Cos có biên độ điện giảm dần


  • Khi
Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Sin có biên độ điện giảm dần

Tổng Kết[sửa]

Mạch điện RLC nối tiếp có các đặc tính sao

Phương trình đạo hàm bậc hai

Có một nghiệm thực

Có hai nghiệm thực

Có hai nghiệm phức