Điện tử/Bộ tạo sóng

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Tạo Sóng[sửa]

Bộ phận điện tử có khả năng tạo ra dao động Sóng của

Thể Loại[sửa]

Bộ Tạo Sóng Sin đều hòa[sửa]

Với Mạch LC nối tiếp

Lc circuit.svg

Mạch điện LC tạo dao động sóng sin

Bộ Tạo Sóng Dừng[sửa]

Lc circuit.svg

Mạch điện Đồng bộ, Tổng Điện kháng của mạch điện bằng 0 và Tổng Điện thế của mạch điện bằng 0

.


Ở tần số đồng bộ , . Mạch điện tạo ra dao động Sóng Dừng


Bộ Tạo Sóng Sin với Biên Độ Giảm Dần[sửa]

Mạch RLC nối tiếp của ba linh kiện điện tử R , L , and C mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện

  • Khi
Mạch điện RLC có điện giảm dần theo lủy thừa của e
  • Khi
Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Cos có biên độ điện giảm dần


  • Khi
Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Sin có biên độ điện giảm dần

Tổng Kết[sửa]

Mạch điện LC nối tiếp có khả năng tạo Dao động

  1. Sóng Sin khi hoạt động ở điều kiện Bình thường
  2. Sóng Dừng khi hoạt động ở điều kiện Đồng bộ


Mạch điện RLC nối tiếp có khả năng tạo Dao động

  1. Sóng Sin có Biên độ giảm dần theo tần số mủ của e khi hoạt động ở điều kiện bìng thường

Tham Khảo[sửa]

  1. Oscillator