Điện tử/Bộ tạo sóng/Sóng hình sin điều hòa

Tủ sách mở Wikibooks

Với Mạch LC nối tiếp

Lc circuit.svg

Mạch điện LC tạo dao động sóng sin