Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ dao động sóng điện tử/Bộ Dao Động Sóng Dừng

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện[sửa]


Dao Động Sóng Dừng[sửa]

Mạch điện Đồng bộ, Tổng Điện kháng của mạch điện bằng 0 và Tổng Điện thế của mạch điện bằng 0

.


Ở tần số đồng bộ , . Mạch điện tạo ra dao động Sóng Dừng