Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ dao động sóng điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Dao Động Sóng Dừng[sửa]

Mắc nối tiếp hay song song hai linh kiện điện tử L và C . Khi Mạch điện hoạt động Đồng Bộ sẻ tạo Dao động Sóng Dừng ở tần số đồng bộ

  • .

Bộ Dao Động Sóng Sin Giảm Dần[sửa]

Mắc nối tiếp 3 linh kiện điện tử R, L, và C . Mạch điện sẻ có một phương trình đạo hàm bậc hai

Với .

Với nghiệm số

Xét trường hợp

1)

  • Phương trình chỉ có một nghiệm số thực
  • Nghiệm số là một Đạo hàm của Dòng Điện theo Thời gian

2)

  • Phương trình có hai nghiệm số thực
  • Nghiệm số là một Đạo hàm của Dòng Điện theo Thời gian

3)

  • Phương trình có hai nghiệm số phức
  • Nghiệm số là một Đạo hàm của Dòng Điện theo Thời gian