Bước tới nội dung

Điện tử/Bộ lọc/Lọc đồng bộ lược bỏ băng tần

Tủ sách mở Wikibooks
Bộ Lọc Đồng Bộ Lược Bỏ Băng Tần Vo / Vi Hình Vo -
R - LC Nối Tiếp Không thể phân tích cú pháp (hàm không rõ “\j”): {\displaystyle \frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega L + \frac{1}{\j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{\j\omega C} + R}}
R - LC Song Song