Điện tử/Bộ lọc

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Lọc Tần Số Thấp[sửa]

Bộ phận điện tử có điện ổn không đổi trên tần số thấp

Bộ Lọc Tần Số Thấp Mạch Điện T Vo - ω
LR
RC RC Series Filter (with V&I Labels).svg

Bộ Lọc Tần Số Cao[sửa]

Bộ phận điện tử có điện ổn không đổi trên tần số cao

Bộ Lọc Tần Số Cao Mạch Điện T Vo - ω
RL Low-pass filter.png
CR High-pass filter.png

Bộ Lọc Băng Tần[sửa]

Bộ phận điện tử có điện ổn không đổi trên một Băng tần

Bộ Lọc Băng Tần Hình Vo - ω Băng Tần Giá Trị R
Bộ Lọc Băng Tần 1
Bộ Lọc Băng Tần 2

Bộ Lọc Chọn Lựa Băng Tần[sửa]

Bộ phận điện tử có điện ổn không đổi trên một Băng tần tương ứng với một mức điện

Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tàn Lối Hoạt Động
RLC Nối Tiếp
RLC series circuit.png
1) Tại tần số đồng bộ . Dòng điện cao nhứt

2) Giảm dòng điện bằng cách tăng R
. có dòng điện ổn ở bằng tần
. I < . có dòng điện ổn ở bằng tần hẹp
. < I >
có dòng điện ổn ở bằng tần rộng