Điện tử/Bộ lọc/Bộ lọc tần số thấp

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Lọc Tần Số[sửa]

Bộ phận điện tử có điện ổn không đổi trên tần số thấp

Bộ Lọc Tần Số Thấp Mạch Điện T Vo - ω
LR
RC RC Series Filter (with V&I Labels).svg
Bộ Lọc Tần Số Thấp Lối Mắc T Vo - ω
Lối Mắc LR
Lối Mắc RC RC Series Filter (with V&I Labels).svg RC
Mạch Điện RL Nối Tiếp
Lối Mắc
Điện Kháng Mạch Điện


Phương Trình Đạo Hàm Mạch Điện

Nghiệm Phương Trình
A
T
Đồ Hình