Điện tử/Bộ lọc/Bộ lọc tần số cao

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ lọc tần số cao[sửa]

Bộ lọc tần số thấp là một bộ phận điện tử có điện ổn ở tần số thấp

Mạch Điện Chức Năng
Series-RL.svg Bộ Phận Điện Tử
High pass filter.svg Bộ Phận Điện Tử

Phân Tích Mạch Điện[sửa]

Lối Mắc[sửa]

Lối mắc 2 cổng RL hay CR

Tỉ lệ Điện Xuất trên Điện Nhập[sửa]

Chu Kỳ[sửa]

Tần số[sửa]

Frequency Response[sửa]

Bộ Lọc Tần Số Cao - RL[sửa]

Mach Điện

Series-RL.svg

Vo / Vi

.

Thời gian

Phản Ứng Tần số

ω = 0 ω = 00
Mạch điện RL có điện ổn tại Vi ở Tần số ω cao , có điện tăng dần từ 0 đến Vi ở Tần số ω thấp thích hợp dùng làm Bộ Lọc Tần Số Cao
Bode High-Pass.PNG

Tổng Kết

  • Bộ Lọc Tần Số Cao có Điện Tăng ở tần số thấp và Điện Ổn ở tần số cao .
  • Ở tần số góc ω = R / L Điện thế is halved .
  • Bộ Lọc Tần Số Cao tạo từ hai linh kiện điện tử Điện Trở và Tụ Điện mắc theo lối RL
  • Bộ Lọc Tần Số Cao có công thức toán tổng quát
  • Góc Độ khác biệt Tan θ = ω T
  • T = L / R

Bộ Lọc Tần Số Cao - CR[sửa]

Tổng Kết[sửa]

Mạch Điện T
1st Order Lowpass Filter RC.svg RC
1st Order Lowpass Filter RC.svg RC
Bộ Lọc Tần Số Cao Lối Mắc T Vo - ω
Lối Mắc RL Low-pass filter.png
Lối Mắc CR High-pass filter.png
Mạch Điện RL Nối Tiếp
Lối Mắc
Điện Kháng Mạch Điện


Phương Trình Đạo Hàm Mạch Điện

Nghiệm Phương Trình
A
T
Đồ Hình