Điện tử/Bộ lọc/Bộ lọc băng tần

Tủ sách mở Wikibooks
Bộ Lọc Băng Tần Vo - ω Băng Tần R
Lối Mắc 1
Lối Mắc 2

Bộ Lọc Băng Tần[sửa]

Bộ phận điện tử có điện ổn không đổi trên một Băng tần

Bộ Lọc Băng Tần Hình Vo - ω Băng Tần Giá Trị R
Bộ Lọc Băng Tần 1
Bộ Lọc Băng Tần 2