Trang được nhúng nhiều nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 12:56, ngày 4 tháng 12 năm 2022. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Bảng phân loại‏‎ (được sử dụng trong 16.116 trang)
 2. Bản mẫu:Taxobox colour‏‎ (được sử dụng trong 16.116 trang)
 3. Bản mẫu:Chú thích web‏‎ (được sử dụng trong 14.322 trang)
 4. Bản mẫu:Tham khảo‏‎ (được sử dụng trong 14.200 trang)
 5. Bản mẫu:Wikispecies-inline‏‎ (được sử dụng trong 12.108 trang)
 6. Bản mẫu:Commonscat-inline‏‎ (được sử dụng trong 11.849 trang)
 7. Bản mẫu:Tiêu đề nghiêng‏‎ (được sử dụng trong 11.502 trang)
 8. Bản mẫu:IPNI2‏‎ (được sử dụng trong 10.971 trang)
 9. Bản mẫu:BookCat‏‎ (được sử dụng trong 9.494 trang)
 10. Bản mẫu:FULLBOOKNAME‏‎ (được sử dụng trong 9.264 trang)
 11. Bản mẫu:Tên sách‏‎ (được sử dụng trong 9.264 trang)
 12. Bản mẫu:Ngày chuẩn‏‎ (được sử dụng trong 7.561 trang)
 13. Bản mẫu:Nowrap‏‎ (được sử dụng trong 6.794 trang)
 14. Bản mẫu:·‏‎ (được sử dụng trong 6.723 trang)
 15. Bản mẫu:M+J‏‎ (được sử dụng trong 6.695 trang)
 16. Bản mẫu:Mp‏‎ (được sử dụng trong 6.683 trang)
 17. Bản mẫu:Danh sách tiểu hành tinh/tên‏‎ (được sử dụng trong 6.683 trang)
 18. Bản mẫu:Danh sách tiểu hành tinh/điều hướng/style.css‏‎ (được sử dụng trong 6.252 trang)
 19. Bản mẫu:Danh sách tiểu hành tinh/điều hướng‏‎ (được sử dụng trong 6.251 trang)
 20. Mô đun:Arguments‏‎ (được sử dụng trong 2.844 trang)
 21. Mô đun:Yesno‏‎ (được sử dụng trong 2.767 trang)
 22. Mô đun:No globals‏‎ (được sử dụng trong 2.765 trang)
 23. Mô đun:Italic title‏‎ (được sử dụng trong 2.743 trang)
 24. Bản mẫu:Nhan đề nghiêng‏‎ (được sử dụng trong 2.739 trang)
 25. Bản mẫu:Wikispecies nội dòng‏‎ (được sử dụng trong 2.115 trang)
 26. Bản mẫu:Thể loại Commons nội dòng‏‎ (được sử dụng trong 1.714 trang)
 27. Bản mẫu:Epidendreae-stub‏‎ (được sử dụng trong 1.223 trang)
 28. Bản mẫu:Template other‏‎ (được sử dụng trong 1.165 trang)
 29. Bản mẫu:Side box‏‎ (được sử dụng trong 1.136 trang)
 30. Bản mẫu:Sister‏‎ (được sử dụng trong 1.135 trang)
 31. Bản mẫu:Wikispecies‏‎ (được sử dụng trong 1.113 trang)
 32. Bản mẫu:Mồ côi‏‎ (được sử dụng trong 1.076 trang)
 33. Bản mẫu:Commonscat‏‎ (được sử dụng trong 935 trang)
 34. Bản mẫu:,‏‎ (được sử dụng trong 875 trang)
 35. Bản mẫu:•‏‎ (được sử dụng trong 875 trang)
 36. Bản mẫu:Muggles' Guide to Harry Potter/Intermediate Spoiler‏‎ (được sử dụng trong 833 trang)
 37. Bản mẫu:List of minor planets/See also‏‎ (được sử dụng trong 832 trang)
 38. Bản mẫu:BOOKNAME‏‎ (được sử dụng trong 832 trang)
 39. Bản mẫu:Muggles' Guide to Harry Potter/Questions‏‎ (được sử dụng trong 832 trang)
 40. Bản mẫu:Acacieae-stub‏‎ (được sử dụng trong 758 trang)
 41. Bản mẫu:Allbooks category‏‎ (được sử dụng trong 709 trang)
 42. Mô đun:Navbar‏‎ (được sử dụng trong 701 trang)
 43. Bản mẫu:Parsable‏‎ (được sử dụng trong 696 trang)
 44. Bản mẫu:Hộp thông tin/styles.css‏‎ (được sử dụng trong 685 trang)
 45. Mô đun:InfoboxImage‏‎ (được sử dụng trong 685 trang)
 46. Mô đun:Hộp thông tin‏‎ (được sử dụng trong 685 trang)
 47. Bản mẫu:Hộp thông tin‏‎ (được sử dụng trong 684 trang)
 48. Bản mẫu:Muggles' Guide to Harry Potter/Beginner Spoiler‏‎ (được sử dụng trong 667 trang)
 49. Bản mẫu:TRO‏‎ (được sử dụng trong 647 trang)
 50. Bản mẫu:Danh sách tiểu hành tinh/1/2/3/4‏‎ (được sử dụng trong 616 trang)

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).