Trang được nhúng nhiều nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 20:09, ngày 19 tháng 11 năm 2019. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Subject page‏‎ (được sử dụng trong 740 trang)
 2. Bản mẫu:Allbooks category‏‎ (được sử dụng trong 631 trang)
 3. Bản mẫu:Parsable‏‎ (được sử dụng trong 621 trang)
 4. Bản mẫu:FULLBOOKNAME‏‎ (được sử dụng trong 428 trang)
 5. Bản mẫu:Tên sách‏‎ (được sử dụng trong 428 trang)
 6. Bản mẫu:Purge‏‎ (được sử dụng trong 414 trang)
 7. Bản mẫu:BOOKNAME‏‎ (được sử dụng trong 408 trang)
 8. Bản mẫu:Pp-meta‏‎ (được sử dụng trong 391 trang)
 9. Bản mẫu:Image‏‎ (được sử dụng trong 351 trang)
 10. Bản mẫu:File title‏‎ (được sử dụng trong 348 trang)
 11. Bản mẫu:Str left‏‎ (được sử dụng trong 348 trang)
 12. Bản mẫu:Pp-protected‏‎ (được sử dụng trong 341 trang)
 13. Bản mẫu:Robox/C3‏‎ (được sử dụng trong 331 trang)
 14. Bản mẫu:Robox/C2‏‎ (được sử dụng trong 331 trang)
 15. Bản mẫu:Robox/C1‏‎ (được sử dụng trong 331 trang)
 16. Bản mẫu:BookCat‏‎ (được sử dụng trong 329 trang)
 17. Bản mẫu:Thả xuống‏‎ (được sử dụng trong 329 trang)
 18. Bản mẫu:DPL‏‎ (được sử dụng trong 328 trang)
 19. Bản mẫu:Cmbox‏‎ (được sử dụng trong 318 trang)
 20. Bản mẫu:Infobox/row‏‎ (được sử dụng trong 318 trang)
 21. Bản mẫu:Tóm tắt món ăn‏‎ (được sử dụng trong 317 trang)
 22. Bản mẫu:Infobox‏‎ (được sử dụng trong 317 trang)
 23. Bản mẫu:Subject page/booklist‏‎ (được sử dụng trong 316 trang)
 24. Bản mẫu:Món ăn‏‎ (được sử dụng trong 315 trang)
 25. Bản mẫu:Allbooks category/core‏‎ (được sử dụng trong 311 trang)
 26. Bản mẫu:Món ăn theo ABC‏‎ (được sử dụng trong 310 trang)
 27. Bản mẫu:Phát triển/Món ăn‏‎ (được sử dụng trong 310 trang)
 28. Bản mẫu:Allbooks category/parent‏‎ (được sử dụng trong 295 trang)
 29. Bản mẫu:Allbooks category/core2‏‎ (được sử dụng trong 295 trang)
 30. Bản mẫu:Ns:main‏‎ (được sử dụng trong 291 trang)
 31. Bản mẫu:Subject page/core‏‎ (được sử dụng trong 289 trang)
 32. Bản mẫu:Documentation/core‏‎ (được sử dụng trong 280 trang)
 33. Bản mẫu:Hồ sơ bản mẫu/cốt‏‎ (được sử dụng trong 280 trang)
 34. Bản mẫu:Hồ sơ bản mẫu/cốt2‏‎ (được sử dụng trong 279 trang)
 35. Bản mẫu:Documentation/core2‏‎ (được sử dụng trong 279 trang)
 36. Bản mẫu:Template other‏‎ (được sử dụng trong 279 trang)
 37. Bản mẫu:Hồ sơ bản mẫu‏‎ (được sử dụng trong 278 trang)
 38. Bản mẫu:Talk other‏‎ (được sử dụng trong 252 trang)
 39. Bản mẫu:Pagetype‏‎ (được sử dụng trong 251 trang)
 40. Bản mẫu:Documentation‏‎ (được sử dụng trong 232 trang)
 41. Bản mẫu:Hộp thông báo hình‏‎ (được sử dụng trong 223 trang)
 42. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 179 trang)
 43. Bản mẫu:Image other‏‎ (được sử dụng trong 134 trang)
 44. Bản mẫu:File other‏‎ (được sử dụng trong 132 trang)
 45. Bản mẫu:Free media‏‎ (được sử dụng trong 131 trang)
 46. Bản mẫu:Tlx‏‎ (được sử dụng trong 123 trang)
 47. Bản mẫu:Cc-by-3.0‏‎ (được sử dụng trong 114 trang)
 48. Bản mẫu:Trạng thái nhỏ‏‎ (được sử dụng trong 113 trang)
 49. Bản mẫu:Self‏‎ (được sử dụng trong 103 trang)
 50. Bản mẫu:Root subject‏‎ (được sử dụng trong 102 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).