Trang được nhúng nhiều nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:25, ngày 7 tháng 7 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Subject page‏‎ (được sử dụng trong 734 trang)
 2. Bản mẫu:Allbooks category‏‎ (được sử dụng trong 630 trang)
 3. Bản mẫu:Parsable‏‎ (được sử dụng trong 620 trang)
 4. Bản mẫu:BOOKNAME‏‎ (được sử dụng trong 438 trang)
 5. Bản mẫu:Purge‏‎ (được sử dụng trong 434 trang)
 6. Bản mẫu:Pp-meta‏‎ (được sử dụng trong 420 trang)
 7. Bản mẫu:FULLBOOKNAME‏‎ (được sử dụng trong 410 trang)
 8. Bản mẫu:Tên sách‏‎ (được sử dụng trong 410 trang)
 9. Bản mẫu:Thả xuống‏‎ (được sử dụng trong 363 trang)
 10. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 354 trang)
 11. Bản mẫu:Infobox/row‏‎ (được sử dụng trong 354 trang)
 12. Bản mẫu:Tóm tắt món ăn‏‎ (được sử dụng trong 353 trang)
 13. Bản mẫu:Infobox‏‎ (được sử dụng trong 353 trang)
 14. Bản mẫu:Image‏‎ (được sử dụng trong 351 trang)
 15. Bản mẫu:Món ăn‏‎ (được sử dụng trong 350 trang)
 16. Bản mẫu:Str left‏‎ (được sử dụng trong 348 trang)
 17. Bản mẫu:File title‏‎ (được sử dụng trong 348 trang)
 18. Bản mẫu:Món ăn theo ABC‏‎ (được sử dụng trong 345 trang)
 19. Bản mẫu:Phát triển/Món ăn‏‎ (được sử dụng trong 345 trang)
 20. Bản mẫu:Pp-protected‏‎ (được sử dụng trong 341 trang)
 21. Bản mẫu:Robox/C3‏‎ (được sử dụng trong 331 trang)
 22. Bản mẫu:Robox/C2‏‎ (được sử dụng trong 331 trang)
 23. Bản mẫu:Robox/C1‏‎ (được sử dụng trong 331 trang)
 24. Bản mẫu:DPL‏‎ (được sử dụng trong 328 trang)
 25. Bản mẫu:Cmbox‏‎ (được sử dụng trong 319 trang)
 26. Bản mẫu:BookCat‏‎ (được sử dụng trong 317 trang)
 27. Bản mẫu:Subject page/booklist‏‎ (được sử dụng trong 316 trang)
 28. Bản mẫu:Allbooks category/core‏‎ (được sử dụng trong 312 trang)
 29. Bản mẫu:Allbooks category/parent‏‎ (được sử dụng trong 295 trang)
 30. Bản mẫu:Allbooks category/core2‏‎ (được sử dụng trong 295 trang)
 31. Bản mẫu:Ns:main‏‎ (được sử dụng trong 291 trang)
 32. Bản mẫu:Subject page/core‏‎ (được sử dụng trong 289 trang)
 33. Bản mẫu:Tài liệu/core‏‎ (được sử dụng trong 284 trang)
 34. Bản mẫu:Tài liệu/core2‏‎ (được sử dụng trong 283 trang)
 35. Bản mẫu:Template other‏‎ (được sử dụng trong 283 trang)
 36. Bản mẫu:Tài liệu‏‎ (được sử dụng trong 282 trang)
 37. Bản mẫu:Pagetype‏‎ (được sử dụng trong 254 trang)
 38. Bản mẫu:Documentation‏‎ (được sử dụng trong 231 trang)
 39. Bản mẫu:Hộp thông báo hình‏‎ (được sử dụng trong 227 trang)
 40. Bản mẫu:Xóa‏‎ (được sử dụng trong 217 trang)
 41. Bản mẫu:Image other‏‎ (được sử dụng trong 134 trang)
 42. Bản mẫu:File other‏‎ (được sử dụng trong 132 trang)
 43. Bản mẫu:Free media‏‎ (được sử dụng trong 131 trang)
 44. Bản mẫu:Tlx‏‎ (được sử dụng trong 120 trang)
 45. Bản mẫu:Cc-by-3.0‏‎ (được sử dụng trong 114 trang)
 46. Bản mẫu:Trạng thái nhỏ‏‎ (được sử dụng trong 112 trang)
 47. Bản mẫu:Self‏‎ (được sử dụng trong 103 trang)
 48. Bản mẫu:Root subject‏‎ (được sử dụng trong 98 trang)
 49. Bản mẫu:Cc-by-sa-3.0‏‎ (được sử dụng trong 91 trang)
 50. Bản mẫu:Allbooks category/button‏‎ (được sử dụng trong 79 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).