Đại số/Phương Trình Đại Số/Phương Trình Đại Số Bậc Nhất

Tủ sách mở Wikibooks

Phương Trình Đại Số Bậc Nhứt[sửa]

Phương Trình Đại Số Bậc Nhứt có dạng tổng quát sau

Giải Phương Trình[sửa]

Thí dụ 1[sửa]

Thí dụ 2[sửa]