Đại số/Phương Trình Đại Số

Tủ sách mở Wikibooks

Phương Trình Đại Số[sửa]

Phương Trình Đại Số là một hàm số của một biến số có giá trị bằng không

Biến số thỏa mản phương trình trên được gọi là Nghiệm số của Phương trình đại số . Quá trình tìm nghiệm số của phương trình đại số được gọi là giải phương trình

Giải Phương Trình Đại Số[sửa]