Đại số/Phương Trình Đại Số/Phương Trình Đại Số Bậc Hai

Tủ sách mở Wikibooks

Phương Trình Đại Số Bậc Hai[sửa]

Phương Trình Đại Số Bậc Hai có dạng tổng quát sau

Giải phương trình[sửa]

1[sửa]

Hay Với


2[sửa]