Đại số/Chuỗi số/Tổng Dải Số

Tủ sách mở Wikibooks

Tổng Dải Số[sửa]

Nếu có một Dải số

1,2,3,4, ..... , n

Tổng của một dải số có thể được biểu diễn là

Nói khác hơn

= 1 + 2 + 3 + 4 + ....

Tìm Tổng Dải Số[sửa]

Dải Số Tự Nhiên[sửa]

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 = (1+10) + (2+9) + (3+8) + (4+7) + (5+6) = 11 x 5 = 55
x (# pairs)

Chuỗi hình học[sửa]

Nếu có Dải số

Tổng Dải Số

. Hội tụ nếu và chỉ nếu |z| < 1.

Chuỗi điều hòa[sửa]

Chuỗi đan dấu[sửa]

Chuỗi[sửa]

hội tụ nếu r > 1 và phân kỳ nếu r ≤ 1, nó là một mô tả tốt cho tiêu chuẩn hội tụ tích phân. Khi xem như một hàm của r, tổng của chuỗi này là hàm zeta của Riemann.

Chuỗi lồng nhau[sửa]

hội tụ nếu dãy bn hội tụ tới giới hạn L khi n dần tới vô cực. Giá trị của chuỗi này là b1L.