Đại số/Chuỗi số

Tủ sách mở Wikibooks

Dải Số[sửa]

Dải Số là một chuổi số có định dạng

Thí Dụ[sửa]

  1. 1,2,3,4,5, .... , n
  2. 2,4,6,8,10, ... , 2n

Toán Dải Số[sửa]

  1. Tổng Dải Số
  2. Tích Dải Số