Wikijunior/Bibliothèque

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các sách chọn lọc mới

Tomato je.jpg
Măm măm là một bộ sưu tập hình ảnh các loại món ăn cùng với chữ cái đầu tên món ăn đó, giúp các bé làm quen dần với bảng chữ cái.

  edit blurb

Bé phi hành gia
Le système solaire

Ghé thăm trang Bé phi hành gia để xem mọi sách trẻ em hiện có thuộc chủ đề này

Bé khám phá thiên nhiên
Les dinosaures

Ghé thăm trang Bé khám phá thiên nhiên để xem mọi sách trẻ em hiện có thuộc chủ đề này

Bé với mọi người
Les langues.

Ghé thăm trang Bé với mọi người để xem mọi sách trẻ em hiện có thuộc chủ đề này

Bé đọc, viết, đếm
L'alphabet.

Ghé thăm trang Bé đọc, viết, đếm để xem mọi sách trẻ em hiện có thuộc chủ đề này

Tomato je.jpg
Măm măm là một bộ sưu tập hình ảnh các loại món ăn cùng với chữ cái đầu tên món ăn đó, giúp các bé làm quen dần với bảng chữ cái.

  edit blurb