Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 2

Tủ sách mở Wikibooks
Phòng thảo luận - Lưu 2
Thời gian lưu: Ngày 02/01/2021
Nội dung được lưu: Năm 2020
Xem thêm các nội dung đã lưu tại Phòng lưu trữ

21:18, ngày 6 tháng 1 năm 2020 (UTC)

MediaWiki message delivery (thảo luận) 18:39, ngày 13 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

19:41, ngày 20 tháng 1 năm 2020 (UTC)

18:52, ngày 27 tháng 1 năm 2020 (UTC)

20:04, ngày 3 tháng 2 năm 2020 (UTC)

19:09, ngày 10 tháng 2 năm 2020 (UTC)

16:16, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)

20:59, ngày 24 tháng 2 năm 2020 (UTC)

00:35, ngày 3 tháng 3 năm 2020 (UTC)

17:14, ngày 9 tháng 3 năm 2020 (UTC)

21:18, ngày 16 tháng 3 năm 2020 (UTC)

17:05, ngày 23 tháng 3 năm 2020 (UTC)

17:24, ngày 30 tháng 3 năm 2020 (UTC)

19:01, ngày 6 tháng 4 năm 2020 (UTC)

15:30, ngày 13 tháng 4 năm 2020 (UTC)

18:44, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Technical maintenance planned

Trizek (WMF), 18:01, ngày 27 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Reminder: Technical maintenance planed

Trizek (WMF) 15:13, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

16:59, ngày 4 tháng 5 năm 2020 (UTC)

20:40, ngày 11 tháng 5 năm 2020 (UTC)

17:18, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (UTC)

14:17, ngày 25 tháng 5 năm 2020 (UTC)

22:30, ngày 1 tháng 6 năm 2020 (UTC)

21:11, ngày 8 tháng 6 năm 2020 (UTC)

21:37, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)

18:48, ngày 22 tháng 6 năm 2020 (UTC)

16:30, ngày 29 tháng 6 năm 2020 (UTC)

20:18, ngày 6 tháng 7 năm 2020 (UTC)

16:29, ngày 13 tháng 7 năm 2020 (UTC)

19:13, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)

13:51, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

15:43, ngày 3 tháng 8 năm 2020 (UTC)

16:06, ngày 10 tháng 8 năm 2020 (UTC)

20:41, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (UTC)

17:59, ngày 24 tháng 8 năm 2020 (UTC)

20:11, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

15:59, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)

16:19, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (UTC)

21:28, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)

21:24, ngày 28 tháng 9 năm 2020 (UTC)

16:25, ngày 5 tháng 10 năm 2020 (UTC)

15:24, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (UTC)

16:31, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

17:38, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC)

16:09, ngày 2 tháng 11 năm 2020 (UTC)

15:50, ngày 9 tháng 11 năm 2020 (UTC)

15:37, ngày 16 tháng 11 năm 2020 (UTC)

17:19, ngày 23 tháng 11 năm 2020 (UTC)

17:44, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (UTC)

16:15, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)

21:34, ngày 14 tháng 12 năm 2020 (UTC)

20:54, ngày 21 tháng 12 năm 2020 (UTC)