Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 2

Tủ sách mở Wikibooks
Faenza-stock keyring.svg Phòng thảo luận - Lưu 2
Thời gian lưu: Ngày 02/01/2021
Nội dung được lưu: Năm 2020
Xem thêm các nội dung đã lưu tại Phòng lưu trữ

Tech News: 2020-02

21:18, ngày 6 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-03

MediaWiki message delivery (thảo luận) 18:39, ngày 13 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2020-04

19:41, ngày 20 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-05

18:52, ngày 27 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-06

20:04, ngày 3 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-07

19:09, ngày 10 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-08

16:16, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-09

20:59, ngày 24 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-10

00:35, ngày 3 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-11

17:14, ngày 9 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-12

21:18, ngày 16 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-13

17:05, ngày 23 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-14

17:24, ngày 30 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-15

19:01, ngày 6 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-16

15:30, ngày 13 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-17

18:44, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Technical maintenance planned

Trizek (WMF), 18:01, ngày 27 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Reminder: Technical maintenance planed

Trizek (WMF) 15:13, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2020-19

16:59, ngày 4 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-20

20:40, ngày 11 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-21

17:18, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-22

14:17, ngày 25 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-23

22:30, ngày 1 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-24

21:11, ngày 8 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-25

21:37, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-26

18:48, ngày 22 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-27

16:30, ngày 29 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-28

20:18, ngày 6 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-29

16:29, ngày 13 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-30

19:13, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-31

13:51, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-32

15:43, ngày 3 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-33

16:06, ngày 10 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-34

20:41, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-35

17:59, ngày 24 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-36

20:11, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-37

15:59, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-38

16:19, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-39

21:28, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-40

21:24, ngày 28 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-41

16:25, ngày 5 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-42

15:24, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-43

16:31, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-44

17:38, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-45

16:09, ngày 2 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-46

15:50, ngày 9 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-47

15:37, ngày 16 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-48

17:19, ngày 23 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-49

17:44, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-50

16:15, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-51

21:34, ngày 14 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-52

20:54, ngày 21 tháng 12 năm 2020 (UTC)