Wikibooks:Mạo danh

Tủ sách mở Wikibooks


Mạo danh là hành động sử dụng danh nghĩa, tư cách của thành viên khác mang tính chất lừa đảo để làm việc có lợi cho mình. Đây là một hành vi không được phép trên Wikibooks và có thể bị cấm nếu cố tình tái phạm.

Các hình thức mạo danh[sửa]

  1. Mạo danh chữ ký giống người khác.
  2. Sử dụng chữ ký giống người khác
  3. Nhận một tài khoản khác là của mình.
Ngoại lệ

Các điều trên không phải là mạo danh nếu hai tài khoản đã xác định là một người sở hữu.

Hình phạt cho mạo danh[sửa]

Nếu là lần đầu vi phạm thì nhắc nhở. Nếu là lần thứ hai vi phạm thì cảnh cáo. Nếu cố tình vi phạm tới lần thứ ba thì tiến hành cấm ít nhất 12 tiếng. Mức cấm tăng dần nếu còn cố tình vi phạm thêm. Nếu tái phạm quá 5 lần, tài khoản có thể bị xem xét mức cấm vô hạn.