Bước tới nội dung

Wikibooks:Chính sách đặt tên

Tủ sách mở Wikibooks

Nội dung ở Wikibooks có phần khác so với các dự án Wikimedia khác, vì nơi đây bao gồm các quyển sách, và đương nhiên đã là một quyển sách thì phải có trang sách. Điều này đòi hỏi các trang phải được sắp xếp một cách có hệ thống, thể hiện được mối liên quan giữa các trang và biểu thị được sách nó thuộc về. Bằng việc đặt tên trang có dấu gạch chéo ngăn cách sẽ làm được tất cả những điều đó.

Đặt tên trang

[sửa]
Quy tắc đặt tên

Mỗi trang đều được bắt đầu bằng tên sách, sau đó sử dụng dấu gạch chéo để biểu thị những chương nó thuộc về (nếu có) và cuối cùng là tên trang sách. Ví dụ:

  • Tiêu_đề_sách/Tên_trang
  • Tiêu_đề_sách/Tên_chương/Tên_trang

Các trang cùng một sách nhưng tách mỗi trang một riêng (giống Wikipedia), không tuân thủ cách đặt tên như trên sẽ buộc phải chuyển sang tên mới theo đúng quy tắc hoặc bị đối xử một sách riêng lẻ. Một số biên tập viên sử dụng dấu hai chấm (:) để ngăn cách các nội dung trong một sách cũng cần chuyển sang sử dụng dấu gạch chéo (/) để ngăn cách, bởi hệ thống chỉ hỗ trợ sắp xếp hay dò tìm trang con bằng dấu gạch chéo.

Tùy biến tên trang

[sửa]
Tên trang có thể được tùy biến qua DISPLAYTITLE

Trong một số tình huống, việc đặt tên sách theo quy tắc được đề cập ở mục trước có thể quá dài hoặc phức tạp tạo cảm giác rối mắt, dạng như:

  • Tên sách/Phần 5/Chủ đề 2/Chương 6/Mục 1/Vấn đề 1 (Dài và rối mắt!)

Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng DISPLAYTITLE để thay đổi nội dung tiêu đề hiển thị, bằng cú pháp:

  • {{DISPLAYTITLE:Tên bạn muốn hiển thị}}.

Lưu ý, việc tùy biến tên trang không thể thay thế cách hiển thị tiêu đề ở trang khác cũng như việc tìm kiếm trang bằng tiêu đề. Hãy nhớ ghi chú tên nguyên thủy ở đâu đó dễ thấy để mọi người ghi nhớ địa chỉ trang mà tìm kiếm được. Việc sử dụng tùy biến cũng cần được cân nhắc, bởi vì đôi lúc để tên nguyên thủy của trang sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn.

Đặt tên sách

[sửa]

Tên sách được lấy theo tên trang gốc (là trang không phải trang con), đặt tên trang gốc chính là đặt tên sách. Mọi người nên chọn lựa tên sách sao cho phù hợp, thể hiện được chủ đề và tầm nhìn của sách mà không quá dài. Wikibooks có hướng dẫn về đặt tên sách, xin mời tham khảo tại trang Wikibooks:Hướng dẫn đặt tên.