Wikibooks:Biểu quyết xóa

Tủ sách mở Wikibooks
Đi thẳng đến Thảo luận Wikibooks:Biểu quyết xóa

Các thành viên có thể đề nghị xóa trang hay sách tại trang thảo luận. Các liên kết đỏ đã bị xóa rồi. Xem Nhật trình xóa cho những trang đã bị xóa đi. Nội trong hai tuần sau khi bị liệt kê, sau khi cộng đồng nhất trí về cách xử lý trang bị liệt kê, trang đó sẽ được xử lý.

Nếu muốn đề nghị xóa trang hay sách, xin bạn:

  1. Ghé vào Thảo luận Wikibooks:Biểu quyết xóa và bấm nút "+" ở đầu trang, hay là đi thẳng đến đây.
  2. Ghi tên trang vào chủ đề, dùng mã [[tên trang]] để đặt liên kết.
  3. Viết ra lý do muốn xóa.
  4. Ký tên của bạn bằng cách gõ vào bốn dấu ngã (–~~~~).
  5. Bấm nút "Xem thử trước, nếu muốn xem thử trước khi gửi; hay bấm nút "Lưu trang", để ghi lại câu hỏi.

Nếu muốn trả lời ai:

  1. Tới câu mà bạn muốn trả lời.
  2. Bấm liên kết "[sửa]" ở bên phải của đề mục.
  3. Sau câu cuối cùng, bắt đầu dòng mới với dấu thăng ("#") và ghi vào lời của bạn, bắt đầu với '''Xóa.''' nếu đồng ý với đề nghị này, hoặc '''Giữ.''' nếu không đồng ý.
  4. Ký tên của bạn và ngày tháng dùng cách gõ vào –~~~~.
  5. Bấm nút "Xem thử trước, nếu muốn xem thử trước khi gửi; hay bấm nút "Lưu trang", để ghi lại câu trả lời.

Chú ý: Bạn phải có tài khoản ở đây và đã đóng góp vào dự án Wikibooks tiếng Việt để tham gia vào quá trình này. Xin hãy ký tên khi bỏ phiếu: dùng ~~~~ (bốn dấu ngã).

Một trang hay sách đã bị xóa, sau một thời gian không quá lâu, vẫn có thể được phục hồi thông qua biểu quyết tại Wiktionary:Biểu quyết phục hồi.

Xem thêm[sửa]