Wikibooks:Ủy ban trọng tài

Tủ sách mở Wikibooks
Ủy ban trọng tài

Ủy ban trọng tài là một nhóm các thành viên Wikibooks có thể đưa ra các quyết định ràng buộc đối với các vụ tranh chấp. Đây sẽ là phương sách cuối cùng, là một bước đường cùng để giải quyết các tranh chấp, khi mọi cách giải quyết tranh chấp khác đều không đem lại kết quả. Wikibooks trong tiền lệ chưa từng thành lập một Ủy ban trọng tài.