Trợ giúp:Bắt đầu với Wikibooks/Tra cứu

Tủ sách mở Wikibooks

Giới thiệu chung[sửa]

Wikibooks là một thư viện sách khổng lồ mà ai cũng có thể tham gia chỉnh sửa, nó bao gồm:

  • Sách Wikibooks: cung cấp kiến thức về một chủ đề cụ thể nào đó. Các chủ đề này có thể là khoa học (Toán, Vật lý, Hóa học...), nghệ thuật (hội họa, ca hát,...)... hoặc thuộc các lĩnh vực linh tinh như du học, nông nghiệp... Nói chung, các sách Wikibooks có thể viết về bất cứ điều gì, trừ một số trường hợp sẽ đề cập sau.
  • Sách trẻ em: tương tự như sách Wikibooks, chỉ khác là các sách này đặc biệt viết cho trẻ em, cho nên văn phong đơn giản, các chủ đề nhẹ nhàng, dễ hiểu, có nhiều hình ảnh minh họa sinh động. Các sách này đôi khi còn được nhắc đến với tên sách Wikijunior.
  • Sách nấu ăn: các món ăn của Việt Nam hoặc các nước khác.

Tra cứu[sửa]

Để tìm một sách hoặc một công thức nấu ăn, bạn vào mục 'Nội dung' tại thanh bên.

  • ?: nếu bạn muốn có một cái nhìn sơ qua xem sách Wikibooks, sách trẻ em và sách nấu ăn trông như thế nào, hãy nhấn vào đấy để chọn ngẫu nhiên.
  • : trên Wikibooks, một số sách có chất lượng tốt sẽ được bình chọn làm sách chọn lọc, nhấn vào đấy để tìm các sách đó.
  • Sách Wikibooks, Sách trẻ em, Sách nấu ăn: tìm sách theo một chủ đề nhất định.

Các chủ đề[sửa]

Trên Wikibooks, những sách có nội dung giống nhau được xếp thành một chủ đề. Ví dụ, các sách viết về vật lý sẽ được xếp vào chủ đề Lý học; các sách về lịch sử sẽ nằm trong chủ đề Sử học.

Các chủ đề có quan hệ mẹ con với nhau. Chủ đề nào có lĩnh vực lớn, bao trùm lĩnh vực nhỏ sẽ là chủ đề mẹ, trong khi chủ đề về lĩnh vực nhỏ ấy sẽ là chủ đề con. Ví dụ, chủ đề Tin học là mẹ của chủ đề Lập trình do lĩnh vực tin học bao trùm lĩnh vực lập trình.

  • Khi chọn Sách Wikibooks từ mục Nội dung, bạn sẽ vào chủ đề Sách theo chủ đề. Chủ đề này là chủ đề mẹ của mọi chủ đề về sách Wikibooks.

  • Khi chọn Sách trẻ em, bạn sẽ vào chủ đề Trẻ em. Chủ đề này là mẹ của 4 chủ đề sách trẻ em: Bé phi hành gia, Bé khám phá thiên nhiên, Bé đọc, viết, đếm và Bé với mọi người.

  • Khi chọn Sách nấu ăn, bạn sẽ vào chủ đề Ẩm thực. Chủ đề này là mẹ của mọi chủ đề về sách nấu ăn.

Tóm tắt[sửa]

Tóm lại, Wikibooks có cấu trúc như sau:

Các trang Bảo quản sẽ được đề cập đến ở phần 4. Các trang khác sẽ được đề cập ở phần 3.